06-27 05 74 64 sacha@sachageerlings.nl

Prestatiedruk

Uit onderzoek van de Delftse studentenvakbond VSSD onder studenten in Delft blijkt dat veel studenten last hebben van stress. Veel genoemde oorzaken zijn het bindend studieadvies (BSA), en vele deadlines en tentamens.  Wat kun je als student nou doen, in een...

Afleiders

Als je studiewerkzaamheden veel van je vragen, dan kan je –onbewust of bewust- geneigd zijn deze werkzaamheden te ontvluchten. Afleiders kun je dan opzoeken of -als ze zich aandienen- verwelkomen. Afleiders hebben een gemene combinatie van eigenschappen: ze zijn vaak...

Hoogbegaafdheid en studiestress

In dit stuk worden twee veel voorkomende factoren belicht die ertoe kunnen leiden dat studenten met begaafdheidskenmerken vastlopen in de studie. Niet gewend aan inspanning Als je met weinig moeite de middelbare school hebben doorlopen, kan het zijn dat de studie...

Uitdaging

Zowel teveel als te weinig uitdaging kan een rol spelen bij studiestress. Als je teveel uitdaging hebt, dan ben je op dat gebied overvraagd. Dat kan van alles zijn: teveel werk, te complexe stof, er worden bepaalde vaardigheden aangesproken die bij jou minder goed...

Faalangst

Verschillende soorten faalangst kunnen een rol spelen bij studiestress. Angst kan veel spanningen opleveren. Zeker als de angst gepaard gaat met onvermijdelijke studie-onderdelen, dan kan dit zeer belastend zijn. Er kan op verschillende manier worden gekeken naar...