06-27 05 74 64 sacha@sachageerlings.nl
Zowel teveel als te weinig uitdaging kan een rol spelen bij studiestress.

Als je teveel uitdaging hebt, dan ben je op dat gebied overvraagd. Dat kan van alles zijn: teveel werk, te complexe stof, er worden bepaalde vaardigheden aangesproken die bij jou minder goed ontwikkeld zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je nog niet geleerd hebt hoe je moet studeren voor grote tentamens, omdat je op de middelbare school met geringe inspanning je vakken hebt behaald en het niet nodig is geweest je werk te plannen en stof meerdere keren grondig te bestuderen. Misschien ben je gewend op bepaalde manieren tot kennis en inzicht van de lesstof te komen, en blijkt dat je nu met die aanpak nog steeds onderdelen van je stof niet goed beheerst.

Er kan ook te weinig uitdaging zijn doordat de materie voor jou te weinig complex is, doordat de stof weinig nieuws voor jou biedt, of doordat er vaardigheden worden aangesproken die bij jou zeer sterk ontwikkeld zijn. Het is ook mogelijk dat jij op zoek bent naar diepgang in je studie, en dat je die niet genoeg vindt. Je kunt daardoor minder intrinsiek gemotiveerd raken voor je studie.

Zowel over- als ondervraging kunnen spanningen opleveren. Er kan uiteraard sprake zijn van een combinatie van beide, bijvoorbeeld als er een groot beroep wordt gedaan op jouw vermogen om je werk te organiseren terwijl je daar veel moeite mee hebt, en de stof inhoudelijk tegelijkertijd voor jou te saai is. Er kunnen zoveel vormen van over- als ondervraging tegelijk spelen, dat het soms lastig kan zijn om te bepalen waar je nou precies stress door krijgt. Met name omdat stress ook weer invloed heeft op je handelen: grote of langdurige stress hebben bijvoorbeeld een negatief effect op je organisatievermogen en je concentratie.

Lang doorlopen met deze klachten kan uiteindelijk leiden tot forse klachten, en soms eindigen in een burnout of bore-out. Zorg dat je dit voor bent! Bij ernstige klachten is het zinvol om onder professionele begeleiding uit te zoeken of je over- of ondervraagd bent, en een gerichte aanpak te bepalen.